Naši učitelé

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2023/2024

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2023/2024

MgA. Lucie Žádníková (roz. Vaňáčková) - obor solový zpěv, bude učit s naší stávající paní učitelkou zpěvu Oldřiškou Richter Musilovou. 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2022/2023

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2022/2023

Lucie Steiner - od 2. pololetí opět otevíráme obor hra na klarinet, výuku povede Lucie Steiner, která již na naší škole učila v roce 2017-2018 jako záskok za Terezu Volfovou, která byla na mateřské dovolené. 

Obor výtvarná výchova bude mít od 2. pololetí dva učitele. Stávající pan učitel MgA. Matyáš Fialka bude učit pondělí a středa. Paní učitelka MgA. Kateřina Rafaelovová, která vystudovala Fakultu výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně bude učit v pátek. Více o ní a její tvorbě najdete na ZDE. 

Končí MgA. Felix Slováček mladší - žáci hra na klarinet ukončili vzdělání absolventským koncertem a žádné další mladé klarinetisty nemáme, ale doufáme, že o hru na klarinet brzy projeví zájem noví žáci.

MgA. Zuzana Kožinová - hra na housle, přebírá žáky pana učitele Mgr. Jiřího Richtera, který po těžké a dlouhé nemoci 14. srpna 2022 ve věku 68 let zemřel. 

Seznam učitelů

 • Mgr. Barbora Pelikánová, ředitelka školy, hra na zobcovou flétnu
 • Mgr. Eugenie Koblížková, zástupkyně školy, hra na klavír 
 • Dušan Navařík, hra na příčnou a zobcovou flétnu
 • Dušan Vysloužil, hra na saxofon
 • Pavol Pekný, hra na kytaru
 • Mgr. Oldřiška Richter Musilová, sólový zpěv
 • MgA. Alžběta Vlčková, hra na violoncello
 • Alžběta Šubrtová, hra na příčnou a zobcovou flétnu
 • Adam Hejna DiS, hra na trubku a zobcovou flétnu
 • Jan Peš DiS, hra na kytaru 
 • Ivana Kylarová, hra na klavír 
 • Mgr. Jana Moudrá dipl.um., hra na klavír
 • MgA. Matyáš Fialka, výtvarný obor
 • Pravoslava Kášová, hra na bicí nástroje
 • MgA. Zuzana Kožinová, hra na housle
 • MgA. Kateřina Rafaelová, výtvarný obor

Učitelské medailonky

Mgr. Barbora Pelikánová

ředitelka školy, hra na zobcovou flétnu

V roce 1991 jsem dokončila studium Pedagogické fakulty Plzeň, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor hudební výchova – český jazyk. Vdala jsem se a přestěhovala k Berounce. Na mateřské dovolené jsem začala se soukromou výukou. Počet zájemců stoupal, protože v Dobřichovicích nebyla základní umělecká škola. Od roku 1998 jsem byla vedoucí Osvětové besedy Dobřichovice, jejíž část se transformovala na základní uměleckou školu, kterou řídím od roku 2002. Kompetenci k řízení školy jsem získala Studiem pro vedoucí pedagogické pracovníky, které jsem v roce  2009 dokončila na  Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě, obor Školský management.

Od doby studií se aktivně zajímám o výuku hudební nauky. Pravidelně se účastním seminářů a workshopů a nabyté dovednosti používám ve  výuce. Snažím se, aby výuka „nudné“ hudební nauky byla jiná, než si jí pamatují rodiče našich žáků z dětství. Asi se snažím hodně, protože jsem od roku 2007 metodik hudební nauky pro Středočeský kraj.                     

Mgr. Eugenie Koblížková

zástupkyně školy, hra na klavír

???

Dušan Navařík

hra příčnou a zobcovou flétnu

Narodil se v roce 1985 v Olomouci, vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Jako flétnista působil v alternativní skupině Léčba neklidem, multižánrovém orchestru wrgha POWU orchestra, folk-punkové sestavě Cílená nejistota, stál u zrodu úspěšné kinder-jazzové kapely Fanfán Tulipán (Cena Metropolitní Univerzity, první místo mezinárodní soutěže Jazz Prix). V současné době hraje v šansonové kapele Bizarre Band a keltském bigbítu Jull Dajen. Je autorem a aranžérem hudby k divadelním inscenacím (MeetFactory: You Happy Me Happy, BodyVoiceBand: Letovisko, Café Bizarre, Vojna, Negativ, Cinéma Bizarre, Muzikál třetího věku, Láska, vzdor a smrt, Člověk se o co opřít nemá, Slyšíš mě?, Potmězvuk, aj.). Od roku 2005 učí na ZUŠ v Dobřichovicích, od 2016 i v Řevnicích. Na podzim roku 2019 zorganizoval spolu se Zuzanou Burianovou Festival EFB, věnovaný hudebnímu odkazu Emila Františka Buriana.

Dušan Vysloužil

hra na saxofon

Dušan Vysloužil se narodil 7. 3. 1988 v Praze do učitelské rodiny původem z Přerova. Matka vystudovala hru na akordeon na Ostravské konzervatoři a otec se stal učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy. V pěti letech se začal Dušan učit hře na zobcovou flétnu pod vedením maminky, aby posléze nastoupil do modřanské ZUŠ k panu učiteli Holešovskému. Od 9 let pak pokračovalo jeho hudební vzdělávání v oboru klarinet, hru na něj začal studovat na ZUŠ v Modřanech u pana Krčmáře a po několika letech přestoupil na Hudební školu hlavního města Prahy při Gymnáziu Jana Nerudy na Žižkově k panu učiteli Jánu Segečovi. Po dokončení základní školy s rozšířenou výukou jazyků se nechal inspirovat svým bratrem a stejně jako on, jen o 2 roky později, nastoupil studium na SPŠ Sdělovací techniky v Praze, kde složil v roce 2007 svou první maturitu. V průběhu studia na střední škole přešel Dušan z klarinetu na saxofon k panu učiteli Fiedlerovi a začal účinkovat se svou první hudební skupinou Caktus Showband, což rozhodlo o jeho celoživotním profesním zaměření a vyústilo ve studium na Pražské konzervatoři, stále pod vedením prof. Pavla Fiedlera a také prof. Pavla Škrny, které v roce 2014 uzavřel získáním vyššího odborného vzdělání zakončeného absolutoriem. Od roku 2012 se každoročně zúčastňuje Mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě, kam jako jeden z lektorů jezdí saxofonista Philippe Portejoie, profesor na pařížské konzervatoři a jeden z nejuznávanějších hráčů současnosti. Za svou krátkou hudební praxi byl Dušan Vysloužil členem několika hudebních těles rozličného zaměření. Má rád a zahrál si klasickou, jazzovou i populární hudbu. Pro příklad byl hostem orchestru pražské HAMU a dalších, hráčem big bandů Gymnázia Jana Nerudy a ZUŠ Klapkova, kde si vyzkoušel post alt-, tenor- i barytonsaxofonisty. Po několik let byl členem kapely The Chancers, se kterou spolupracoval na desce Age of Rudeness a videoklipu Skanking Praha.

Pavol Pekný

hra na kytaru

???

Mgr. Oldřiška Richter Musilová

sólový zpěv

Vzdělání :
- 11 let byla členkou Kühnova dětského sboru
- po gymnáziu studovala na Pražské konzervatoři ve třídě J. Smolákové – Svolinské
- několikrát absolvovala pěvecké kurzy F. Liszta ve Výmaru
- získala ceny v pěveckých soutěžích v Trnavě a Karlových Varech
- navštěvovala Metodickém centru HAMU
- Bc. Na FF UK obor Pedagogika
- Mgr. Na FF UK obor Učitelství pedagogiky

Profesní zkušenosti :
- po ukončení konzervatoře byla členkou divadla v Olomouci, v Brně, Státní opery Praha
- jako host spolupracovala s divadly v Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích
- nyní se věnuje komorní hudbě (písňové koncerty, koncerty duchovní hudby apod.)
- od roku 1994 je členkou souboru ARS CAMERALIS
- podílí se na rozhlasových a CD nahrávkách
- zpěv v ZUŠ Dobřichovice vyučuje od roku 2004
- pravidelně se svými žáky účastní soutěží ZUŠ, Karlovarského Skřivánka, písňové soutěže Bohuslava Martinů apod.
- je předsedkyní pěvecké sekce SK, organizuje odborné semináře

MgA. Alžběta Vlčková

- hra na violoncello

Alžběta Vlčková absolvovala pražskou konzervatoř (prof. J. Páleníček) a za studií na Hudební fakultě AMU byla posluchačkou ve třídě doc. Miroslava Petráše. V roce 1992 se stala finalistkou Mezinárodní violoncellové soutěže Beethovenův Hradec. Získala 2. cenu na Mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů v rakouském Semmeringu. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů pod vedením např. A. May, Z. Nelsové, St. Apolína, T. Kühne a absolvovala půlroční stáž na Konzervatoři v Paříži ve třídě prof. Rolanda Pidoux. Často vystupuje jako sólistka s předními symfonickými a komorními orchestry. V letech 2009-2014 vedla violoncellovou skupinu v Talichově komorní filharmonii, nyní je koncertní violoncell Pražského komorního orchestru. Intenzivně se věnuje komorní hudbě ( Klavírní trio ArteMiss). Pedagogicky působí na New Yorkské Universitě v Praze, na ZUŠ Biskupská a na ZUŠ Dobřichovice. 

Alžběta Šubrtová

hra na příčnou a zobcovou flétnu

???

Adam Hejna, DiS.

hra na trubku a zobcovou flétnu

Absolvent Konzervatoře Pardubice, několik let navštěvoval i Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde studoval jazzovou improvizaci.
Zakladatel a lektor hudebního tábora AHRAJ.CZ
Zpěvák a trumpetista české SKA kapely - Fast Food Orchestra.

 

Jan Peš, DiS.

hra na kytaru

???

Ivana Kylarová

hra na klavír

Ivana Kylarová pochází z Příbrami. Na klavír hraje od šesti let a od dvanácti let také na varhany. Po maturitě na gymnáziu vystudovala Pražskou konzervatoř, obor varhany u prof. Jana Kalfuse. Již za studií spolupracovala jako korepetitorka se Svatohorským sborem a vyučovala klavír na ZUŠ v Benešově a později i v ZUŠ Dobřichovicích. Pátým rokem působí jako varhanice na Sv.Hoře u Příbrami, korepetuje v několika sborech.
Již několik let vyučuje v ZUŠ Dobřichovice kromě klavíru i varhanní hru.

Mgr. Jana Moudrá, dipl. um.

hra na klavír

Mgr. Jana Moudrá, dipl. um. pochází z Litvínova. Hře na klavír se věnuje od svých šesti let. Hudbu studovala na Konzervatoři v Teplicích a své studium zakončila na Pražské konzervatoři, kde absolvovala  ve varhanní třídě Jana Kalfuse. Dále studovala učitelství na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Nyní vyučuje hru na klavír a varhany a zároveň korepetuje v Základní umělecké škole v Dobřichovicích. Účinkuje na koncertech jako sólistka a doprovází různé umělce a sbory.

MgA. Matyáš Fialka 

výtvarný obor

Vystudoval výtvarné umění na Střední škole Grafické tzv. Hellichovce a na Akademii výtvarných umění v Praze. Pedagogický modul na Pedagogické fakultě UK. Na DAMU v Praze absolvoval dvouletý kurz Kreativní pedagogika - Pedagogická kondice. Absolvoval druhý stupeň výtvarného oboru ZUŠ Olešská u pana učitele Josefa Dudka, s kterým  pak při vysoké škole úzce spolupracoval v přípravě studentů na střední a vysoké školy výtvarného zaměření. Mnoho let vedl skautský oddíl a působil jako lektor na skautských vzdělávacích a zážitkových kurzech. Od roku 2017 učí na naší zušce v Dobřichovicích. 

 

Pravoslava Kášová 

hra na bicí nástroje

???

MgA. Zuzana Kožinová 

hra na housle

???

MgA. Kateřina Rafaelová 

výtvarný obor

Jmenuji se Kateřina Rafaelová, studovala jsem malířství na Fakultě výtvarného umění v Brně a podnikla jsem studijní pobyty ve Varšavě a Rumunsku. Po škole jsem se přestěhovala do Prahy a pohybuji se na poli současného umění. Mojí uměleckou praxí a zájmem je malba. V hodinách výtvarky se společně s žáky a žačkami zaměřujeme zejména na malování a kreslení. Snažíme se společně přijít na mnohé malířské otázky - například kdy je obraz hotový nebo jak zobrazit prostor. Také je pro nás důležité si u toho všeho zachovat legraci a čas pro rozhovory o nápadech a příbězích. Občas zabrousíme do historie nebo společně navštívíme výstavu současného umění.