Rozvrh 2023/2024

POZOR

/ZUŠ je ročníkově o rok zpět, když chodí dítě do 1. třídy ZŠ je v ZUŠ ještě ročník přípravný, 2. třída ZŠ je 1. ročník v ZUŠ atd.../