ZUŠ Dobřichovice

O nás

O škole

Provozujeme základní uměleckou školu s cílovou kapacitou  300 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů.

V hudbním oboru vyučujeme hru na klavír, klarinet, saxofon, trubku, housle, kytaru, flétny, bicí, violoncello a zpěv.

Nabízíme smysluplné využití volného času, rozvíjíme talent a připravujeme své žáky k budoucímu studiu na školách s uměleckým zaměřením.

V současném školním roce 2023/2024 máme 252 žáků a 18 učitelů. Každoročně uspořádáme kolem 30 vlastních akcí a účastníme se i akcí pořádaných městem nebo jinými uměleckými subjekty.

V letošním roce slaví naše škola 20. výročí vzniku.  Oslavíme Slavnostním koncertem ve středu 15. listopadu v Rudolfinu v Sukově síňi.   

Zápis na další školní rok probíhá vždy v polovině června.

Historie školy

Historie naší školy je v poměru s ostatními zuškami poměrně krátká.

Škola vznikla transformací některých kurzů Osvětové besedy. Ta v Dobřichovicích působila od roku 1958. Vzhledem k progresivnímu nárůstu počtu obyvatel se zvýšil i zájem o výuku dětí v uměleckých oborech.

Svojí činnost po zápisu do rejstříku škol zahájila ke dni 1. 9. 2003 jako základní umělecká škola s hudebním a výtvarným oborem. Ve školním roce 2003/2004 jsme měli 142 žáků a vyučovalo zde 10 učitelů. 

V současném školním roce 2023/2024 máme 252 žáků a 18 učitelů. Rozšířila se i nabídka vyučovaných nástrojů.

Kontaktujte nás